استفاده از Glances برای مانیتورینگ سرور مجازی

رضا جمالی 06 اسفند 1396 ۰ دیدگاه

Glances چیست؟

Glances یک نرم‌افزار Open source و cross-platform جهت مانیتورینگ (real-time) مانند (top و htop) قابل‌استفاده بر روی سرورهای مجازی است. این نرم‌افزار می‌تواند در حالت‌های (standalone)، (clinet/server) و حالت (web server) سرویس‌دهی کند.

استفاده از Glances برای مانیتورینگ سرور مجازی

جهت اجرا در حالت وب‌سرویس نیاز به نصب (python bottle) و (WSGI) دارید.
مرحله اول نصب:

sudo apt install glances python-bottle #Debian/Ubuntu
sudo yum install glances python-bottle #RHEL/CentOS
sudo dnf install glancespython-bottle #Fedora 22

پس از نصب برای اجرا از –w استفاده کنید تا برنامه در حالت وب سرور اجرا شود:

glances -w
یا
glances -w

برای باز کردن پورت ۶۱۲۰۸ می‌توان از فرمان زیر استفاده کرد:

sudo firewall-cmd –permanent –add-port=61208/tcp
sudo firewall-cmd –reload
و یا
sudo ufw allow 61208/tcp
sudo ufw allow reload

بعد از انجام مراحل بالا سرور با آدرس (http://server_IP:61208) در دسترس خواهد بود.
درصورتی که تمایل دارید این نرم‌افزار به‌عنوان سرویس بر روی سرور شما اجرا شود، می‌توانید به‌وسیله‌ی دستورات زیر آن‌را به سرویس‌ها اضافه کنید:

$ sudo vim /usr/lib/systemd/system/glancesweb.service

و اطلاعات زیر را در این فایل اضافه کنید:

[Unit]
Description = Glances in Web Server Mode
After = network.target
[Service]
ExecStart = /usr/bin/glances -w -t 5
[Install]
WantedBy = multi-user.target

در ادامه تصاویر این نرم‌افزار را خواهید دید.
توجه داشته باشید بعد از (URL) می‌توانید زمان به‌روزرسانی خودکار را نیز برای صفحه مشخص کنید.

http://SERVERI_P:61208/8

تصویر اول نرم افزار Glances تصویر دوم نرم افزار Glances

فناوران شبکه سینداد (دانش بنیان)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.