نصب Cacti در CentOS

supermod 29 خرداد 1396 ۰ دیدگاه

در این مقاله نصب Cacti در CentOS را آموزش خواهیم داد.

نصب Cacti در CentOS

نصب و راه‌اندازی Cacti در CentOS/RHEL 6.x

Cacti یک ابزار متن باز و مبتنی بر وب است که شبکه‌های کامپیوتری را مانیتور می‌کند. 

برای نصب این ابزار لازم است که پیش مقدمات زیر در سیستم حاضر باشد:

 • یک سیستم لینوکس که به اینترنت دسترسی داشته باشد.
 • MySQL Server – برای ذخیره اطلاعات Cacti مورد نیاز است.
 • NET-SNMP Server – یک پروتکل ساده برای مدیریت شبکه است.
 • PHP همراه با ماژول‌های (SNMP) نصب شده باشد. با استفاده از Php به اطلاعات (SNMP) دسترسی پیدا می‌کنیم.
 • (Apache / Lighttpd / Nginx webserver)– برای نشان دادن گراف‌هایی که توسط Php و (RRDTOOL) ساخته شده است.

برای نصب این ابزار کافیست تا ۱۰ قدم زیر را طی کنیم:

 • نصب نرم افزار Cacti در CentOS/RHL
 • تنظیم MySQL Server
 • ایجاد دیتا بیس Cacti MySQL
 • ایجاد یک یوزر با نام “Cacti” با رمز عبور “geekkbcacti”
 • نصب SNMPD
 • تنظیمsnmpd در /etc/snmp/snmpd.conf
 • نصب Cacti
 • تنظیم Cacti
 • تنظیم httpd
 • اجرای Cacti Installer

قدم اول

وارد سیستم با دسترسی (root) شوید و نرم‌افزار را نصب کنید:

# yum install mysql-server mysql php-mysql php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-cli php-snmp php-pear-Net-SMTP php-mysql httpd

قدم دوم

انجام تنظیمات MySQL:

# mysqladmin - u root password NEWPASSWORD

قدم سوم

از دستور زیر برای ایجاد دیتا بیس Cacti استفاده می‌کنیم:

# mysql -u root -p -e 'create database cacti'

قدم چهارم

ایجاد کاربر و رمز عبور آن:

# mysql -u root -p
mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO cacti@localhost IDENTIFIED BY 'geekkbcacti';
mysql> FLUSH privileges;

قدم پنجم

نصب SNMPD:

# yum install net-snmp-utils php-snmp net-snmp-libs

قدم ششم

تنظیم SNMP در (/etc/snmp/snmpd.conf):

# nano /etc/snmp/snmpd.conf

پس از باز شدن صفحه ویرایش، مطابق زیر اطلاعات را ویرایش و تصحیح کنید:

com2sec local     localhost           public
group MyRWGroup v1         local
group MyRWGroup v2c        local
group MyRWGroup usm        local
view all    included  .۱                               ۸۰
access MyRWGroup ""      any       noauth    exact  all    all    none
syslocation Unknown (edit /etc/snmp/snmpd.conf)
syscontact Root  (configure /etc/snmp/snmp.local.conf)
pass .1.3.6.1.4.1.4413.4.1 /usr/bin/ucd5820stat

سپس فایل را ذخیره کنید (Ctrl + x) و (snmp daemon) را روشن کنید:

# /etc/init.d/snmpd start
# chkconfig snmpd on

برای اطمینان از صحت کارکردن SNMP با دادن اطلاعات زیر می‌توانید آن را تست کنید:

# snmpwalk -v 1 -c public localhost IP-MIB::ipAdEntIfIndex

قدم هفتم

ابتدا مطمئن شوید که (EPEL) در (Repositiry)ها فعال است، سپس با استفاده از دستور زیر cacti را نصب کنید:

# yum install cacti

سپس برای نصب (table‌)های آن از دستور زیر استفاده کنید:

# rpm -ql cacti | grep cacti.sql
# mysql -u cacti -p cacti < /usr/share/doc/cacti-0.8.8b/cacti.sql

 قدم هشتم

برای تنظیم Cacti از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

# nano /etc/cacti/db.php

و فیلدهای زیر را ویرایش می کنیم:

/* make sure these values refect your actual database/host/user/password */
$database_type = "mysql";
$database_default = "cacti";
$database_hostname = "localhost";
$database_username = "cacti";

$database_password = “geekkbcacti”;
$database_port = “3306”;

سپس فایل را ذخیره کنید و ببندید. ( Ctrl + x)

قدم نهم

برای تنظیمات (httpd) با استفاده از دستور زیر ویرایشگر را باز کنید:

# nano /etc/httpd/conf.d/cacti.conf

و اطلاعات را طبق زیر ویرایش کنید. در خط (Allow from) یا (All) یا (Lan subnet) را وارد کنید:

#
# Cacti: An rrd based graphing tool
#
Alias /cacti    /usr/share/cacti
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 10.0.0.0/24 10.0.1.0/24

سپس می‌توان فایل (/usr/share/cacti/.htaccess) و رمز ورود را برای محافظت از دایرکتوری بسازیم نهایتا آن را (restart) می‌کنیم:

service httpd restart

ویرایشگر را برای فایل (etc/cron.d/cacti) باز می‌کنیم:

# nano /etc/cron.d/cacti

و عبارت زیر را (Uncomment) می‌کنیم:

*/۵ * * * *     cacti   /usr/bin/php /usr/share/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1

و متن را ذخیره می‌کنیم و ویرایشگر را می‌بندیم.

قدم دهم

در حال حاضر Cacti آماده نصب است. حال Browser را باز کنید و به آدرس (http://cactiserver/cacti) بروید. در این نمونه باید به آدرس (http://geek-kb/cacti) برویم. نام کاربری و رمز ورود به‌طور پیش‌فرض (admin/admin) تعیین گردیده است.

فناوران شبکه سینداد (دانش بنیان)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.