نصب و راه‌ اندازی HAProxy در Ubuntu 16.04

رضا جمالی 08 آذر 1396 ۰ دیدگاه

در این مقاله قصد داریم نحوه‌ی نصب و راه‌ اندازی HAProxy در Ubuntu 16.04 را آموزش دهیم. 

درباره HAProxy

HAProxy یا همان High Availability Proxy ، یک نرم‌افزار Open Source یا منبع باز جهت متعادل کردن بار یا همان Loan Balancer است که توانایی تعادل برای هر نوع سرویس TCP را داراست؛ به‌خصوص پروتوکل HTTP با پشتیبانی از لایه ۷ شبکه.

نصب و راه اندازی HAProxy در Ubuntu 16.04

مقدمه

برای این آموزش شما به ۳ سرور مجازی احتیاج خواهید داشت.

Server 1 – Load Balancer
Hostname: haproxy
OS: Ubuntu Public IP: 1.1.1.1 Private IP: 10.0.0.100

Server 2 – Node 1
Hostname: lamp1
OS: LAMP on Ubuntu Private IP: 10.0.0.1

Server 2 – Node 2
Hostname: lamp2
OS: LAMP on Ubuntu Private IP: 10.0.0.2

نصب و راه اندازی HAProxy در Ubuntu 16.04

جهت نصب به‌راحتی می‌توان از دستور (apt-get) استفاده کرد:

apt-get install haproxy

سپس نیاز است تا اجرای اتوماتیک نرم‌افزار را پس از بوت شدن سیستم فعال کرد:

nano /etc/default/haproxy

در این مرحله (ENABLED) را برابر ۱ قرار می‌دهیم:

ENABLED=1

جهت بررسی صحت عملکرد دستور (Init) را برای سرویس HAProxy اجرا می‌کنیم:

root@haproxy:~# service haproxy

Usage: /etc/init.d/haproxy {start|stop|reload|restart|status}

تنظیمات HAProxy

فایل تنظیمات اولیه را حذف می‌کنیم و یک فایل خالی برای تنظیمات می‌سازیم:

mv /etc/haproxy/haproxy.cfg{,.original}

nano /etc/haproxy/haproxy.cfg

جهت تکمیل فایل تنظیمات، آن‌را به‌صورت بلاک به بلاک تکمیل خواهیم کرد:

global

    log 127.0.0.1 local0 notice

    maxconn 2000

    user haproxy

    group haproxy

خط مربوط به (log) جهت مشخص کردن لاگ سرور برای ارسال اطلاعات است.

در خط مربوط به maxconn ، تعداد کانکشن‌های همزمان را مشخص کنید که به‌صورت پیش فرض عدد ۲۰۰۰ است. این عدد بسته به توان سرور شما متغییر است.

خطوط (user , group) مشخص‌کننده‌ی مجوز اجرایی HAProxy تحت این نام و گروه است، این متغیر را تغییر ندهید.

defaults

    log     global

    mode    http

    option  httplog

    option  dontlognull

    retries 3

    option redispatch

    timeout connect  ۵۰۰۰

    timeout client  ۱۰۰۰۰

    timeout server  ۱۰۰۰۰

در این بخش تنظیمات پیش فرض را اعمال می‌کنیم.

گزینه‌ی connect تعیین‌کننده‌ی زمان اتمام اعتبار ارتباط است؛ همچنین زمان‌های مربوط به (client , server) نیز هر کدام تعیین می‌کنند که در چه زمانی acknowledge اطلاعات ارسال شده منقضی شوند. HAProxy پیشنهاد می‌کند که این ۲ مقدار با هم برابر باشند.

(Retries) مشخص‌کننده‌ی تعداد تلاش‌ها برای برقراری ارتباط پس از قطع ارتباط به صورت اتفاقی است.

(option redispatch) تعیین‌کننده‌ی توضیع ارتباط در صورت از مدار خارج شدن یک سرور است.

listen appname 0.0.0.0:80

    mode http

    stats enable

    stats uri /haproxy?stats

    stats realm Strictly\ Private

    stats auth A_Username:YourPassword

    stats auth Another_User:passwd

    balance roundrobin

    option httpclose

    option forwardfor

    server lamp1 10.0.0.1:80 check

    server lamp2 10.0.0.2:80 check

این بخش تنظیمات هر دو سمت ارتباط را مشخص می‌کند. HAProxy بر روی پورت ۸۰ تنظیم شده است و (appname) نمایان‌گر نام برنامه است. گزینه‌های (state) برای احراز هویت بر روی بستر HTTP است.

برای مشاهده وضعیت سلامت خود HAProxy، لینک مشخص شده (http://1.1.1.1/haproxy?stats;) را ببنید.

گزینه‌ی balance مشخص‌کننده‌ی الگوریتم بالانسینگ است. بقیه‌ی گزینه‌ها عبارتند از:

  • Round Robin (roundrobin)
  • Static Round Robin (static-rr)
  • Least Connections (leastconn)
  • Source (source)
  • URI (uri) and URL parameter (url_param)

اطلاعات تکمیلی در رابطه با الگوریتم‌ها در مستندات رسمی وجود دارند.

مشخصات سرور نمایان‌کننده‌ی سرور‌های پاسخ‌گو به ارتباط‌ها هستند.

server

[:port] [param*]

نام مشخص شده در این‌جا در لاگ‌ها ظاهر می‌شود و پارامتر check بیان‌گر بررسی سلامت سرور توسط HAProxy جهت ارسال اطلاعات است. درصورت فقدان کلمه check سلامت سرور همیشه تاییدشده است.

بعد از تنظیمات اولیه، سرویس را ریست کنید.

service haproxy start

بررسی HAProxy

برای تست یک فایل PHP با اطلاعات زیر را در تمام سرورها ایجاد می‌کنیم.

/var/www/file.php

هم‌اکنون فایل را با (curl) چندبار درخواست می‌کنیم.

> curl http://1.1.1.1/file.php

Server IP: 10.0.0.1

Client IP: 10.0.0.100

X-Forwarded-for: 117.213.X.X

> curl http://1.1.1.1/file.php

Server IP: 10.0.0.2

Client IP: 10.0.0.100

X-Forwarded-for: 117.213.X.X

> curl http://1.1.1.1/file.php

Server IP: 10.0.0.1

Client IP: 10.0.0.100

X-Forwarded-for: 117.213.X.X

به روش (Round Robin) در ارائه اطلاعات توجه کنید. ببینید چگونه ۲ سرور موجود به‌ترتیب به درخواست ما پاسخ می‌دهند.

در ادامه یک سرور را از مدار خارج می‌کنیم تا رفتار HAProxy را بررسی کنیم.

lamp1@haproxy:~#service apache2 stop

مجدداً با (Curl) چند درخواست ارسال کنید تا عمکرد HAProxy برای شما محرز شود.

فناوران شبکه سینداد (دانش بنیان)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.