آموزش ساخت captcha

رضا جمالی 12 تیر 1396 ۰ دیدگاه

در این مقاله آموزش ساخت captcha را توضیح خواهیم داد. در ابتدا یک فایل به‌نام دلخواه به‌فرمت php بسازید و کد‌های زیر را در درون آن قرار دهید ( در این جا فایلی با نام captcha_vms.php است).

آموزش ساخت captcha

<?php
session_start();
$random = md5(rand());
$captcha_vms = substr($random, 0, 6);
$_SESSION["captcha_vms"] = $captcha_vms;
$target = imagecreatetruecolor(70,30);
$captcha_background = imagecolorallocate($target, 255, 78, 19);
imagefill($target,0,0,$captcha_background);
$captcha_fore_color = imagecolorallocate($target, 0, 0, 0);
imagestring($target, 8, 5, 5, $captcha_vms, $captcha_fore_color);
header("Content-type: image/jpeg");
imagejpeg($target);
?>

اکنون فقط می‌بایست تا کد بالا را در یکی فرم‌های سایت قرار دهید تا کپچا در سایت نمایش داده شود؛ همچنین می‌بایست کد زیر را قبل از بسته شدن تگ (</body>) وارد کنید تا دکمه‌ی آن فعال شود.

<input type="image" id="captcha_vms" src="captcha_vms.php">
<button class="btnRefresh">کد جدید</button>
کد را وارد نمایید <input type="text" id="result_vms" name="result_vms">

فناوران شبکه سینداد (دانش بنیان)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.