APIهای خط فرمان در cPanel

رضا جمالی 15 آبان 1396 ۰ دیدگاه

از نسخه ۵۶ در نرم‌افزار‌های cPanel و WHM، امکان انجام فرایندهای مدیریتی توسط دستورات خط فرمان بهبود یافته است و این امر به کاربران این نرم‌افزارها کمک خواهد کرد تا (API)های داخل این نرم‌افزارها را با خط فرمان نیز انجام داده و امتحان کنند.

چگونه از ابزارهای خط فرمان استفاده کنیم

پیش از این استفاده از (APIها در نرم‌افزارهای cPanel و WHM، نیازمند اسکریپت‌های پیچیده بود و الیته احتمال خطای انسانی آن هم بالا بود. هم‌اکنون ابزارهای API بسیار ساده‌تر شده‌اند. برای مثال اگر بخواهید با ابزار UAPI لیست تنظیمات تمپلیت‌های سایت را برای کاربر benny ببینید، از تابع زیر استفاده کنید.

[root@v56 ~ ]$ uapi –user=benny SiteTemplates list_user_settings

apiversion: 3

func: list_user_settings

module: SiteTemplates

result:

  data:

    –

      documentroot: /home/benny/public_html

      domain: benny.com

      homedir: /home/benny

      serveralias:

        – www.benny.com

      template_settings:

        businessHours: 1-7am

        businessHoursNotes: Closed weekends

        businessName: benny’s business

        description: This site is pretty nifty.

        descriptionSectionHeader: other stuff

        docroot: /home/benny/public_html

        domain_url: http://benny.com

        emailAddress: benny@benny.com

        facebookLink: ”

        faxNumber: ”

        googleMapsURL: ”

        google_analytics_key: ”

        is_empty: 0

        linkedinLink: ”

        path: /usr/local/cpanel/etc/site_templates

        phoneNumber: ”

        physicalAddress: ”

        tagLine: stuff

        template: business

        twitterLink: ”

      type: main_domain

  errors: ~

  messages: ~

  metadata:

    transformed: 1

  status: 1

[root@v56 ~ ]$

در صورتی که شما کاربر ریشه نیستید، پارامترهای مربوط به نام کاربری را حذف کنید.

[benny@v56 ~]$ uapi SiteTemplates list_user_settings

apiversion: 3

func: list_user_settings

module: SiteTemplates

result:

  data:

    –

      documentroot: /home/benny/public_html

      domain: benny.com

      homedir: /home/benny

      serveralias:

        – www.benny.com

      template_settings:

        businessHours: 1-7am

        businessHoursNotes: Closed weekends

        businessName: benny’s business

        description: This site is pretty nifty.

        descriptionSectionHeader: other stuff

        docroot: /home/benny/public_html

        domain_url: http://benny.com

        emailAddress: benny@benny.com

        facebookLink: ”

        faxNumber: ”

        googleMapsURL: ”

        google_analytics_key: ”

        is_empty: 0

        linkedinLink: ”

        path: /usr/local/cpanel/etc/site_templates

        phoneNumber: ”

        physicalAddress: ”

        tagLine: stuff

        template: business

        twitterLink: ”

      type: main_domain

  errors: ~

  messages: ~

  metadata:

    transformed: 1

  status: 1

[benny@v56 ~]$

تلاش برای اجرای هرگونه دستور با کاربری غیر از ریشه برای دستور (WHMAPI) بی‌نتیجه بوده و با خطا مواجه خواهد شد.

[benny@v56 ~]$ whmapi1 cphulk_status

[whmapi1] This program can only be run by root!

whmapi1

Utility to execute WHM api calls

       whmapi1 [function] [key=value] [key=value] ….

       –output=[json|jsonpretty|xml|yaml]

             The serialization format to use for output.

       –help Prints this help text.

[benny@v56 ~]$

در حالی که اجرای دستورات با کاربر ریشه نتیجه‌ای متفاوت خواهد داشت.

[root@v56 ~ ]$ whmapi1 cphulk_status

data:

is_enabled: 1

service: cPHulk

metadata:

command: cphulk_status

reason: OK

result: 1

version: 1

[root@v56 ~ ]$

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و مستندات این سرویس می‌توانید به (Software Development Kit) مراجعه کنید.

فناوران شبکه سینداد (دانش بنیان)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.