فعال سازی دو کارت شبکه به‌طور همزمان جهت ارسال اطلاعات

رضا جمالی 09 بهمن 1396 ۰ دیدگاه

ممکن است در شرایطی حجم ارسال اطلاعات از سرور شما بسیار بالا باشد و یک کارت شبکه جوابگوی این حجم بالای ترافیک نباشد. در این آموزش سعی داریم به تجمیع ۲ کارت شبکه در یک سیستم لینوکسی بپردازیم، به‌طوری که ترافیک ارسالی با یک آی پی از هر دو کارت شبکه ارسال شود.

فعال سازی دو کارت شبکه

فعال سازی دو کارت شبکه جهت ارسال همزمان

در ابتدا فایل تنظیمات دستگاه مجازی bond0 را ایجاد کرده و اطلاعات زیر را در آن قرار می‌دهیم.

در مسیر (/etc/sysconfig/network-scripts) فایل زیر را ایجاد می‌کنیم:

Iffcg-bond0<<

DEVICE=bond0

TYPE=Bond

NAME=bond0

BONDING_MASTER=yes

BOOTPROTO=none

ONBOOT=yes

IPADDR=5.239.245.171

NETMASK=255.255.255.248

GATEWAY=5.239.245.169

BONDING_OPTS=”mode=6 miimon=100

فایل‌های تنظیمات هر کارت شبکه را به‌صورت زیر تغییر می‌دهیم:

DEVICE=eno16777984

TYPE=Ethernet

BOOTPROTO=none

ONBOOT=yes

HWADDR=”00:50:56:81:53:0d”

MASTER=bond0

SLAVE=yes

در انتها سرویس شبکه را ریستارت می‌کنیم.

در ادامه اطلاعات ifconfig پس از گذشت یک روز آمده است.

می‌بینیم حجم اطلاعات ارسالی از Bond0 برابر مجموع ۲ کارت شبکه دیگر است.

فعال سازی دو کارت شبکه
فناوران شبکه سینداد (دانش بنیان)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.