نصب فالکون در (Ubuntu 12.04)

فالکون یکی از (Framework)های نسل جدید برای زبان (PHP) به صورت (Full Stack) است که جنبه‌های بسیار زیادی از نسخه‌های جدید (PHP) همانند (controller)ها و (View Template) را پشتیبانی ‌می‌کند. سرعت فوق‌العاده و همچنین متن باز بودن از دیگر ویژگی‌ه...

« ادامه مطلب »

فناوران شبکه سینداد (آهنگ نوآوری)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.