تصحیح تنظیمات شبکه پس از بازیابی

پس از بازیابی (VPS) بر روی یک ماشین مجازی جدید، برای تصحیح تنظیمات شبکه پس از دیپلوی کردن حتما می‌بایست تا تنظیمات شبکه دوباره انجام شود. CentOS ابتدا در پنل (kvm) لاگین کنید. محتویات آدرس (etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules/) را حذف ...

« ادامه مطلب »

فناوران شبکه سینداد (آهنگ نوآوری)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.