نصب Nagios 4 در Ubuntu 16.04 از سورس

حامد الهی فر ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ۰ دیدگاه

Nagios یکی از محبوب ترین ابزار های مانیورینگ در دنیای متن باز است. در این آموزش سعی داریم نصب نسخه 4 این نرم افزار را از Source آموزش دهیم.

ملزومات:

برای انجام این آموزش شما به حداقل 2 سرور اوبونتو نیاز دارید، یکی برای نصب Nagios و دیگری برای مانیتور شدن توسط سرویس Nagios

گام اول:

ورود به سرور

ssh user@your_nagios_server_ip

و ساخت یوزر و گروه برای Nagios

sudo useradd nagios

sudo groupadd nagcmd

بروز رسانی سرور

sudo apt-get update

نصب وابستگی های مورد نیاز برای کارکرد صحیح Nagios

sudo apt-get install build-essential libgd2-xpm-dev openssl libssl-dev unzip

بعد از طی مراحل بالا باید فایل سورس برنامه دانلود شود

cd ~curl -L -O https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.3.4.tar.gz

خارج کردن فایل از حالت فشرده

tar zxf nagios-*.tar.gz

به فولدر تولید شده وارد شوید

cd nagios-*

قبل از نصب به فایل کانفیگ وارد شوید و نام کاربری و گروه تولید شده را تصحیح کنید

./configure –with-nagios-group=nagios –with-command-group=nagcmd

و در نهایت خروجی زیر را مشاهده می کنید

 

Output

*** Configuration summary for nagios 4.3.4 2017-08-24 ***:

 General Options:

 ————————-

        Nagios executable:  nagios

        Nagios user/group:  nagios,nagios

       Command user/group:  nagios,nagcmd

             Event Broker:  yes

        Install ${prefix}:  /usr/local/nagios

    Install ${includedir}:  /usr/local/nagios/include/nagios

                Lock file:  /run/nagios.lock

   Check result directory:  ${prefix}/var/spool/checkresults

           Init directory:  /etc/init.d

  Apache conf.d directory:  /etc/apache2/sites-available

             Mail program:  /bin/mail

                  Host OS:  linux-gnu

          IOBroker Method:  epoll

 Web Interface Options:

 ————————

                 HTML URL:  http://localhost/nagios/

                  CGI URL:  http://localhost/nagios/cgi-bin/

 Traceroute (used by WAP):

Review the options above for accuracy.  If they look okay,

type ‘make all’ to compile the main program and CGIs.

و حالا کامپایل Nagios

 

 

make all

sudo make install

sudo make install-commandmode

sudo make install-init

sudo make install-config

برای استفاده از Nagios باید از Apache بهره برد، برای این منظور از فایل کانفیگ زیر استفاده کنید.

sudo /usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-available/nagios.conf

برای اجرای کامندهای خارجی می بایست کاربر www-data به گروه nagcmd اضافه شده باشد.

sudo usermod -G nagcmd www-data

گام دوم:

نصب check_NRPE

نرم افزار nagios برای کارکرد صحیح نیاز به 2 کامپوننت دیگر نیز هست. Check_NRPE کامپوننتی است که nagios از آن برای مانیتور کردن استفاده می کند.

دانلود check_NRPE

cd ~

curl -L -O https://github.com/NagiosEnterprises/nrpe/releases/download/nrpe-3.2.1/nrpe-3.2.1.tar.gz·

خارج کردن فایل از حالت فشرده

tar zxf nrpe-*.tar.gz

cd nrpe-*

انجام مراحل اولیه پیکربندی

./configure

گام سوم  : پیکربندی Nagios

جهت پیکربندی اولیه باید تنظیمات تعدادی فایل تغییر پیدا کند که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد.

ابتدا فایل کانفیگ را باز کنید.

sudo nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

و خط زیر را در آن از حالت کامنت خارج کنید.

#cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers

cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers

فایل را ذخیره کرده و خارج شوید.

در این مرحله فولدری جهت ذخیره تنظیمات برای هر سرویس دهنده ایجاد می کنیم

sudo mkdir /usr/local/nagios/etc/servers

حالا فایل تنظیمات زیر را باز می کنیم.

udo nano /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg

در بخش ایمیل اطلاع صحیح را وارد کنید.

define contact{

contact_name                    nagiosadmin             ; Short name of user

use                             generic-contact         ; Inherit default values from generic-contact template (defined above)

alias                           Nagios Admin            ; Full name of user

email                           your_email@your_domain.com        ; <<***** CHANGE THIS TO YOUR EMAIL ADDRESS ******

فایل را ذخیره کرده و خارج شوید.

برای ادامه باید پلاگین check_nrpe را و پارامتر های آنرا به به سرویس nagios معرفی کنیم

sudo nano /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg

define command{

command_name check_nrpe

command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$

}

فایل را ذخیره کرده و خارج شوید.

برای دسترسی به پنل ادمین نام کاربری آنرا ایجاد کنید.

sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

پسورد خواسته شده را وارد کرده و آنرا به یاد داشته باشید.

*پشنهاد می شود نام کاربری پیش فرض را تغیید ندهید.

در ادامه Virtual Host برای سویس nagios را فعال کنید

sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/

فایل زیر را باز کرده

sudo nano /etc/apache2/sites-available/nagios.conf

و خط زیر را برای استفاده از SSL از  حالت کامنت خارج کنید.

#  SSLRequireSSL

جهت فعال سازی مجوز خطوط زیر را نیز از حالت کامنت خارج کنید.

Order deny,allow

#  Deny from all

#  Allow from {آی پی شما}

توجه : این خطوط 2 بار در فایل تکرار شده اند که باید هر 2 بار وارد بالا اجرا شوند.

و سرویس آپاچی را راه اندازی مجدد کنید.

sudo systemctl restart apache2

ساخت سرویس nagios

sudo nano /etc/systemd/system/nagios.service

مقادیر زیر را در فایل کپی کنید.

[Unit]

Description=Nagios

BindTo=network.target

[Install]

WantedBy=multi-user.target

[Service]

Type=simple

User=nagios

Group=nagios

ExecStart=/usr/local/nagios/bin/nagios /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

فایل را ذخیره کرده و خارج شوید.

·         sudo systemctl enable /etc/systemd/system/nagios.service·

sudo systemctl start nagios·

هم اکنون nagios درحال اجراست…..

برای دسترسی به پنل وب nagios به لینک زیر مراجعه کنید.

http://nagios_server_public_ip/nagios

 

مرحله بعدی: نصب NPRE

بعد از ورود به سرور دوم نام کاربری nagios را تولید کنید

sudo useradd nagios

ملزومات مورد نیاز را نصب کنید.

 

·         sudo apt-get update·

sudo apt-get install build-essential libgd2-xpm-dev openssl libssl-dev unzip·

دانلود پلاگین و نصب

cd ~

curl -L -O http://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.2.1.tar.gz

tar zxf nagios-plugins-*.tar.gz

cd nagios-plugins-*

اضافه کردن نام کاربری nagios  جهت پیکر بندی OpenSSL

./configure –with-nagios-user=nagios –with-nagios-group=nagios –with-openssl

و در نهایت کامپایل

Make

sudo make install

فناوران شبکه سینداد (آهنگ نوآوری)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.