۵ دستور مفید لینوکسی برای عملیات بر روی فایل ها

حامد الهی فر ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ۰ دیدگاه

در این مقاله سعی داریم ابزار های فیلترینگ برای متن را در لینوکس معرفی کنیم. منظور از فیلتر در این مقاله اشاره به ابزار هایی دارد که متنی را خوانده و بعد از تغییر مناسب آنرا چاپ می کند.

دستور SORT

کامند SORT برای مرتب سازی بر مبنای اولین حرف در خط مورد استفاده قرار می‌گیرد:

elahifar@Sindad ~ $ cat domains.list

tecmint.com

tecmint.com

news.tecmint.com

news.tecmint.com

linuxsay.com

linuxsay.com

windowsmint.com

windowsmint.com

 

خروجی:

 

elahifar@Sindad ~ $ sort domains.list

linuxsay.com

linuxsay.com

news.tecmint.com

news.tecmint.com

tecmint.com

tecmint.com

windowsmint.com

windowsmint.com

 

دستور UNIQ

 

این کامند برای حذف خطوط تکرای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این کامند برای خروجی کامند SORT بسیار مفید خواهد بود.

برای خروجی تعداد خط های تکراری می توانید از -C استفاده کنید.

 

elahifar@sindad ~ $ cat domains.list

tecmint.com

tecmint.com

news.tecmint.com

news.tecmint.com

linuxsay.com

linuxsay.com

windowsmint.com

elahifar@sindad ~ $ sort domains.list | uniq -c

2 linuxsay.com

2 news.tecmint.com

2 tecmint.com

1 windowsmint.com

 

دستور MFT

 

این ابزار پاراگراف های متن را بررسی کرده و تغییر می دهد، با استفاده از سویچ  -w حداکثر طول خط را مشخص نمایید.

elahifar@sindad ~ $ cat domain-list.txt

1.tecmint.com 2.news.tecmint.com 3.linuxsay.com 4.windowsmint.com

elahifar@sindad ~ $ fmt -w 1 domain-list.txt

1.tecmint.com

2.news.tecmint.com

3.linuxsay.com

4.windowsmint.com

 

دستور PR

 

این دستور متن را برای چاپ آماده می کند.

به سازمان دادن به خروجی dpkg توسط این کامند توجه کنید.

 

elahifar@sindad ~ $ dpkg -l | pr –columns 3 -l 20

2017-01-06 13:19                                                  Page 1

Desired=Unknown/Install ii  adduser           ii  apg

| Status=Not/Inst/Conf- ii  adwaita-icon-theme       ii  app-install-data

|/ Err?=(none)/Reinst-r ii  adwaita-icon-theme- ii  apparmor

||/ Name               ii  alsa-base          ii  apt

+++-=================== ii  alsa-utils               ii  apt-clone

ii  accountsservice    ii  anacron            ii  apt-transport-https

ii  acl                ii  apache2            ii  apt-utils

ii  acpi-support       ii  apache2-bin        ii  apt-xapian-index

ii  acpid              ii  apache2-data       ii  aptdaemon

ii  add-apt-key        ii  apache2-utils      ii  aptdaemon-data

2017-01-06 13:19                                                  Page 2

ii  aptitude           ii  avahi-daemon       ii  bind9-host

ii  aptitude-common    ii  avahi-utils        ii  binfmt-support

ii  apturl             ii  aview              ii  binutils

ii  apturl-common      ii  banshee            ii  bison

ii  archdetect-deb     ii  baobab             ii  blt

ii  aspell             ii  base-files         ii  blueberry

ii  aspell-en          ii  base-passwd        ii  bluetooth

ii  at-spi2-core       ii  bash               ii  bluez

ii  attr               ii  bash-completion    ii  bluez-cups

ii  avahi-autoipd      ii  bc                 ii  bluez-obexd

…..

 

دستور TR

 

این ابزار برای تغییر و یا حذف متون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به تغییر متن های زیر به حروف بزرگ و کوچک توجه کنید.

 

 

elahifar@sindad ~ $ echo “WWW.SINDAD.COM” | tr [:upper:] [:lower:]

www.sindad.com

elahifar@sindad ~ $ echo “blog.sindad.com” | tr [:lower:] [:upper:]

BLOG.SINDAD.COM

 

 

فناوران شبکه سینداد (آهنگ نوآوری)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.