استفاده از Glances برای مانیتورینگ سرور مجازی

حامد الهی فر ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ ۰ دیدگاه

Glances یک نرم افزار Open source و cross-platform جهت مانیتورینگ real-time مانند top , htop قابل استفاده بر روی سرورهای مجازی می‌باشد. این نرم افزار می تواند در حالت‌های standalone و clinet/server و حالت web server سرویس‌دهی کند.
جهت اجرا در حالت وب‌سرویس نیاز به نصب python bottle و WSGI هم می‌باشد.
مرحله اول نصب:

sudo apt install glances python-bottle #Debian/Ubuntu
sudo yum install glances python-bottle #RHEL/CentOS
sudo dnf install glancespython-bottle #Fedora 22

پس از نصب برای اجرا از –w استفاده کنید تا برنامه در حالت مود وب سرور اجرا شود:

glances -w
یا
glances -w

برای باز کردن پورت 61208 می توان از کامند زیر استفاده کرد:

sudo firewall-cmd –permanent –add-port=61208/tcp
sudo firewall-cmd –reload
و یا
sudo ufw allow 61208/tcp
sudo ufw allow reload

بعد از انجام مراحل بالا سرور با آدرس http://server_IP:61208 در دسترس خواهد بود.
درصورتی که تمایل دارید این نرم افزار به عنوان سرویس بر روی سرور شما اجرا شود، می‌توانید بوسیله دستورات زیر آنرا به سرویس ها اضافه کرد:

$ sudo vim /usr/lib/systemd/system/glancesweb.service

و اطلاعات زیر را در این فایل اضافه کنید:

[Unit]
Description = Glances in Web Server Mode
After = network.target
[Service]
ExecStart = /usr/bin/glances -w -t 5
[Install]
WantedBy = multi-user.target

در ادامه تصاویر این نرم افزار را خواهید دید.
توجه داشته باشید بعد از URL می توانید زمان بروزرسانی خودکار را نیز برای صفحه مشخص کنید.

http://SERVERI_P:61208/8

 

فناوران شبکه سینداد (آهنگ نوآوری)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.