نصب فالکون در Ubuntu 12.04

رضا جمالی ۲۸ تیر ۱۳۹۶ ۰ دیدگاه

فالکون یکی از Frameworkهای نسل جدید برای زبان PHP به صورت (Full Stack) است که جنبه‌های بسیار زیادی از نسخه‌های جدید PHP همانند (controller)ها و (View Template) را پشتیبانی ‌می‌کند. سرعت فوق‌العاده و همچنین متن باز بودن از دیگر ویژگی‌های بارز این محصول است.

نحوه نصب فالکون در Ubuntu 12.04

اولین قدم نصب الزامات فالکون است:

sudo apt-get update

sudo apt-get install git-core gcc autoconf make

sudo apt-get install php5-dev php5-mysql

سپس منابع Repository فریم‌وورک را در سیستم اضافه می‌کنیم و پس از مسیر یابی فایل، آن را نصب می‌کنیم:

git clone git://github.com/phalcon/cphalcon.git

cd cphalcon/build

sudo ./install

فایل (php.ini) را در ویرایشگر متن باز کنید، سپس کد زیر را وارد نموده و سرور را ریستارت کنید:

nano /etc/php5/apache2/php.ini

extension=phalcon.so

sudo service apache2 restart

فناوران شبکه سینداد (آهنگ نوآوری)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.