ipv6 در ubuntu

رضا جمالی ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه

با فرمان زیر می‌توانید وضعیت ipv6 خود را در سیستم‌عامل بررسی کنید:

[ -f /proc/net/if_inet6 ] && echo ‘IPv6 OK’ || echo ‘No IPv6’

در صورتی که (IPV6 OK) دریافت کردید، به این معنی است که سیستم‌عامل شما با IPV6 می‌تواند کار کند.
در مرحله‌ی بعد با فرمان زیر می‌توانید چک کنید که تنظیمات IPV6 به‌درستی انجام شده است یا خیر:

lsmod | grep -qw ipv6 && echo “IPv6 kernel driver loaded and configured.” || echo “IPv6 not configured and/or driver loaded on the system.”

در صورتی که پیغام (IPV6 Kernel driver loaded and configured) را دریافت کردید، یعنی تنظیمات به‌درستی انجام شده و می‌توانید از IPV6 استفاده کنید.

اما اگر پیغام (IPV6 not configured and/or driver loaded on the system) را دریافت کردید، به‌این معنی است که باید IPV6 را فعال کنید. برای این امر از فرمان زیر می‌توانید استفاده کنید:

sudo modprobe ipv6

فناوران شبکه سینداد (آهنگ نوآوری)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.