(ipv6) در (ubuntu)

رضا جمالی ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه

با فرمان زیر می‌توانید وضعیت (ipv6) خود را در سیستم‌عامل بررسی کنید:

[ -f /proc/net/if_inet6 ] && echo ‘IPv6 OK’ || echo ‘No IPv6’

در صورتی که (IPV6 OK) دریافت کردید، به این معنی است که سیستم‌عامل شما با (IPV6) می‌تواند کار کند.
در مرحله‌ی بعد با فرمان زیر می‌توانید چک کنید که تنظیمات (IPV6) به‌درستی انجام شده است یا خیر:

lsmod | grep -qw ipv6 && echo “IPv6 kernel driver loaded and configured.” || echo “IPv6 not configured and/or driver loaded on the system.”

در صورتی که پیغام (IPV6 Kernel driver loaded and configured) را دریافت کردید، یعنی تنظیمات به‌درستی انجام شده و می‌توانید از (IPV6) استفاده کنید.

اما اگر پیغام (IPV6 not configured and/or driver loaded on the system) را دریافت کردید، به‌این معنی است که باید (IPV6) را فعال کنید. برای این امر از فرمان زیر می‌توانید استفاده کنید:

sudo modprobe ipv6

 

 

فناوران شبکه سینداد (آهنگ نوآوری)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.