فعال کردن Apache Gzip Compression در cPanel و WHM

الناز منشاری ۰۵ مهر ۱۳۹۶ ۰ دیدگاه

در cPanel :

گام اول: ابتدا وارد اکانت سی پنل شوید، از طریق آدرس  https://mydomain.com:2083 می توانید به آن دست یابید.

گام دوم: پس از وارد شدن در قسمت Software / Services وارد گزینه Optimize Website شوید.

گام سوم: در این صفحه شما با سه گزینه مواجه می‌شوید که برای انتخاب گزینه مورد نظر لازم است جزئیات آن‌ها را بدانید:

Disabled : برای غیر فعال کردن این سرویس استفاده می گردد.

Compress all contents : تمام محتویات سایت را به صورت فشرده شده (compress) در می‌آورد.

Compress the specified MIME types : با انتخاب این گزینه و وارد کردن نوع فایل در باکس مربوطه، می توانی آن فایل‌ها را فشرده سازید.

 

در WHM :

گام اول: ابتدا به پنل WHM سیستم لاگین کنید.

گام دوم: سپس به آدرس Home/Service Configuration/ Apache Configuration/ Include Editor بروید و سپس Pre VirtualHost Include را همانند تصویر زیر ویرایش نمائید.

گام سوم: متنی که در گام دوم می‌بایست وارد نمائید به پیوست آمده است.

# Insert filter

SetOutputFilter DEFLATE

<IfModule mod_setenvif.c>

# Netscape 4.x has some problems…

BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html

# Netscape 4.06-4.08 have some more problems

BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip

# MSIE masquerades as Netscape, but it is fine

BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html

# Don’t compress images

SetEnvIfNoCase Request_URI .(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary

</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>

# Make sure proxies don’t deliver the wrong content

Header append Vary User-Agent env=!dont-vary

</IfModule>

</IfModule>

گام چهارم: بعد از آپدیت کردن Apache باید آن را ری‌استارت نمود تا فرآیند کامل گردد.

فناوران شبکه سینداد (آهنگ نوآوری)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.