فعال کردن (Apache Gzip Compression) در (cPanel) و (WHM)

رضا جمالی ۰۵ مهر ۱۳۹۶ ۰ دیدگاه

در cPanel :

گام اول: ابتدا وارد اکانت (cPanel) شوید. از طریق آدرس  (https://mydomain.com:2083) می‌توانید به آن دست یابید.

گام دوم: پس از وارد شدن در قسمت (Software / Services) وارد گزینه‌ی (Optimize Website) شوید.

ورود به گزینه Optimize Website

گام سوم: در این صفحه شما با سه گزینه مواجه می‌شوید که برای انتخاب گزینه‌ی مورد نظر لازم است جزئیات آن‌ها را بدانید:

Disabled: برای غیر فعال کردن این سرویس استفاده می‌گردد.

Compress all contents: تمام محتویات سایت را به صورت فشرده شده (compress) در می‌آورد.

Compress the specified MIME types: با انتخاب این گزینه و وارد کردن نوع فایل در باکس مربوطه، می‌توانید آن فایل‌ها را فشرده کنید.

فشرده سازی فایل ها

 

در WHM :

گام اول: ابتدا به پنل (WHM) سیستم لاگین کنید.

گام دوم: سپس به آدرس (Home/Service Configuration/ Apache Configuration/ Include Editor) بروید و پس از آن (Pre VirtualHost Include) را همانند تصویر زیر ویرایش کنید.

ویرایش Pre VirtualHost Include

گام سوم: متنی که در گام دوم می‌بایست وارد کنید، به‌پیوست آمده است.

# Insert filter

SetOutputFilter DEFLATE

<IfModule mod_setenvif.c>

# Netscape 4.x has some problems…

BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html

# Netscape 4.06-4.08 have some more problems

BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip

# MSIE masquerades as Netscape, but it is fine

BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html

# Don’t compress images

SetEnvIfNoCase Request_URI .(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary

</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>

# Make sure proxies don’t deliver the wrong content

Header append Vary User-Agent env=!dont-vary

</IfModule>

</IfModule>

گام چهارم: بعد از آپدیت کردن (Apache)، باید آن را ریستارت کرد تا فرآیند کامل گردد.

فناوران شبکه سینداد (آهنگ نوآوری)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.