فعال کردن یوزر root در Ubuntu

الناز منشاری ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ۰ دیدگاه

Sudo بعنوان اختصار (Super User DO) به برنامه‌ای اطلاق می‌شود که به کاربر حقوق و مجوز دسترسی ادمین اعطا می‌کند، اجازه می‌دهد تا کاربران بتوانند دستورات و commandهایی که تحت مجوز ادمین قابل اجرا شدن هستند را اجرا کنند.برای فعال کردن یوزر root در Ubuntu به ترتیب زیر اقدام می‌کنیم:

  1. با یوزر root به سیستم وارد شوید.

Local$ ssh root@server_ip_address

  1. با استفاده از دستور adduser یک کاربر جدید برای سیستم تعریف می‌کنیم.در دستور زیر به جای username نام کاربری مورد نظر را وارد کنید.

adduser username

تنظیم و تأیید رمز عبور کاربر جدید:

Set password prompts:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

مراحل information prompt را طی کنید تا مشخصات کاربر را تکمیل کنید.

Changing the user information for username
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name [ ]:
Room Number [ ]
Work Phone [ ]:
Home Phone [ ]:
Other [ ]:
Is the information correct? [Y/n]

  1. از دستور usermod برای اضافه کردن کاربر به گروه sudo استفاده کنید.

usermod -aG sudo username

در سیستم عامل اوبونتو هر کاربری که عضو گروه sudo شود از حقوق دسترسی و مجوزهای آن نیز برخوردار می گردد.

  1. بررسی دارا بودن حقوق su کاربر:

su - username
sudo command_to_run

برای مثال می‌توانید محتویات /root را دسته بندی و لیست کنید که فقط کاربران root مجوز آن را دارند.

sudo ls -la /root

از شما خواسته می شود تا رمز ورود را وارد نمایید.

[sudo] password for username:

فناوران شبکه سینداد (آهنگ نوآوری)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.