تصحیح تنظیمات شبکه پس از بازیابی

رضا جمالی ۲۸ تیر ۱۳۹۶ ۰ دیدگاه

پس از بازیابی (VPS) بر روی یک ماشین مجازی جدید، برای تصحیح تنظیمات شبکه پس از دیپلوی کردن حتما می‌بایست تا تنظیمات شبکه دوباره انجام شود.

CentOS

ابتدا در پنل (kvm) لاگین کنید.

محتویات آدرس (etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules/) را حذف کنید.
سپس (etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0/) را باز کرده و اطلاعات زیر را ویرایش کنید.

DEVICE=eth0
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=dhcp
DNS1=8.8.8.8
NAME="System eth0"

سپس سرور را ریبوت کنید.

Debian / Ubuntu

ابتدا در پنل (kvm) لاگین کنید.

محتویات آدرس (/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules) را حذف کنید.

آدرس (etc/network/interfaces/) را مشاهده کنید و آی‌پی آدرس‌ها را آپدیت کنید.

Windows

در ویندوز هیچ تغییری صورت نمی‌پذیرد و به‌صورت اتوماتیک تنظیم می‌گردد.

فناوران شبکه سینداد (آهنگ نوآوری)

سینداد یعنی هدیه‌ی سیمرغ، یا فرزند سیمرغ؛ به عبارتی یعنی خود سیمرغ، با همه ی شگفتی هایش، اما جوانتر و سرزنده تر. و این چیزی است که ما سعی می کنیم در سینداد باشیم. از سال ۱۳۸۵ دانش مان را به صورت خدماتی در حوزه ی هاستینگ، شبکه و تولید نرم افزار در اختیار مشتریان مان قرار داده ایم و به این افتخار می کنیم که تک تک آنها تا به امروز همراه ما مانده اند. باور داریم که سینداد صرفاً یک شرکت نیست، بلکه نوعی باور است به ارائه ی شگفت انگیز از هر چیز.