آهنگ نوآوري
+ 98 21 88332518
header image

سیستم ارتباط با مشتری

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری شامل متدولوژی ها، تکنولوژی ها و قابلیت هایی است که رابطه با مشتریان را بصورت یکپارچه سازماندهی می کند. هدف کلی CRM این است که سازمان ها را قادر سازد تا از طریق سیستم ها و فرآیند های قابل اعتماد، مشتریان خود را بهتر مدیریت کنند. اگرچه بسته های نرم افزاری متعددی هستند که استراتژی سیستم مدیریت روابط مشتریان را پشتیبانی می کنند، اما CRM به خودی خود یک تکنولوژی نیست، بلکه یک تغییر شگرف در فلسفه سازمان هاست که به موجب آن گرایش اصلی و محور فعالیت، جلب رضایت مشتریان خواهد بود.
یک استراتژی موفق مدیریت روابط مشتریان به سادگی و با نصب یک مجموعه نرم افزاری، یک شبه پیاده نمی شود و تغییرات باید در تمام سطوح شامل سیاست ها، فرآیند ها، خدمات در محل مشتری، آموزش کارکنان، بازاریابی، سیستم ها و مدیریت اطلاعات رخ دهد. در واقع تمام مظاهر یک کسب و کار باید بر مبنای مشتری محوری تغییر شکل یابند.
این فرآیند در صورت یکپارچه سازی بازاریابی، فروش و خدمات به مشتریان در یک سیستم پیوسته، می تواند برای یک سازمان موثر واقع شود.
توانایی زدودن اطلاعات ناخواسته و بی فایده از سیمای شرکت و شناخت مسئله می تواند بخش عمده ای از پیاده سازی این سیستم را در بر گیرد.

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، یک راه حل در جهت نیل به اهداف فوق در سازمان هاست، که به سه بخش کلی تقسیم می گردد:

 • اتوماسیون بازاریابی (Marketing Automation)
 • اتوماسیون فروش موثر (Sale Force Automation)
 • اتوماسیون خدمات و پشتیبانی مشتریان (Customer Services And Support Automation)

سیستم ارتباط با مشتریان سینداد تمامی نیاز های بالا را برای ایجاد یک سیستم مناسب جهت ارتباط با مشتریان برقرار ساخته است.

برخی از امکانات سیستم ارتباط با مشتری سینداد:

 • تعریف مشتری (مشخصات، رده، روش ارتباط و …)
 • تامین کنندگان (تعریف تامین کنندگان، خدمات و محصولات)
 • خدمات و محصولات (هزینه، درصد بازاریاب، درصد نمایندگی و …)
 • رقبا (تعریف رقبا، نقاط قوت و ضعف، ثبت مشتریان و رقبا و …)
 • بازاریاب (بازایاب، حساب بازاریاب، قرارداد های بسته شده)
 • گزارش مشتریان، قرارداد ها، ارتباطات، چک ها و …
 • گزارش گیری پویا
 • آلارم بر روی اطلاعات جمع آوری شده
 • ثبت کلیه ارتباط با مشتریان
 • ارسال پست الکترونیک و SMS
 • کارتابل روزانه