آهنگ نوآوري
+ 98 21 88332518
header image

سایت جدید سینداد و انتقال مای میزبان

تیم طراحی فناوران شبکه سینداد، با توجه به گسترش تکنولوژی های طراحی، تصمیم گرفتند تا پورتال جدیدی برای سایت سینداد طراحی کند که این کار با تلاش اعضا به انجام رسید.
همچنین با توجه به اینکه در پورتال جدید، کلیه خدمات سایت میزبان من ( MyMizban ) که یکی از زیرگروه های سینداد به حساب می آمد در نظر گرفته شده است، سایت مای میزبان نیز به سینداد انتقال پیدا کرد.