آهنگ نوآوري
+ 98 21 88332518
header image

کاهش قیمت سرورهای مجازی

شرکت فناوران شبکه سینداد جهت بهینه سازی قیمت سرورهای مجازی، سرورهای جدیدی را با موافقت دیتاسنتر خریداری و در دیتاسنتر امریکا قرار داده است. به همین منظور، قیمت سرورهای مجازی نسبت به گذشته کاهش یافته است.