آهنگ نوآوري
+ 98 21 88332518
header image

نمایشگاه الکامپ ۲۰۰۹

شرکت فناوران شبکه سینداد مفتخر است که در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ حضور به هم رسانده است.

منتظر حضور گرم شما در نمایشگاه الکامپ هستیم. سالن ۳۵ غرفه ۳۳