آهنگ نوآوري
+ 98 21 88332518
header image

نتایج قرعه کشی نمایشگاه الکامپ

اسامی برندگان قرعه کشی نمایشگاه الکامپ به شرح زیر می باشد :
آقای حمید ظهوریان با شماره کارت ۴۰۶۷ برنده ۱۰۰ مگابایت هاست رایگان
آقای محمد شاهسون با شماره کارت ۴۳۷۴ برنده ۱۰۰ مگابایت هاست رایگان
آقای حامد رضایی با شماره کارت ۴۰۴۲ برنده ۱۰۰ مگابایت هاست رایگان
آقای علی اسمعیلی با شماره کارت ۴۲۳۷ برنده ۱۰۰ مگابایت هاست رایگان
آقای نادر ایران پور با شماره کارت ۴۲۴۲ برنده ۱۰۰ مگابایت هاست رایگان