آهنگ نوآوري
+ 98 21 88332518
header image

سینداد در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۰

شرکت فناوران شبکه سینداد  مقدم شما بازدیدکنندگان گرامی را در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ گرامی می دارد. منتظر حضور گرم شما در سالن ۴۱ غرفه ۱۵ هستیم.