آهنگ نوآوري
+ 98 21 88332518
header image

محصولات اندروید

جعبه یادگیری سینداد

منتشر شده در ۱۸ شهریور ۱۳۹۱

ماندگارترین روش تکرار برای انتقال به حافظهٔ بلندمدت روش مرور و تکرار دائم است. اگر چه ممکن است یک درس که از مطالب زیادی تشکیل شده را به طور ناقص (مثلاً ۷۰٪) یاد بگیریم، اما یک لغت را ممکن نیست ناقص(مثلاً ۷۰٪) یاد بگیریم. یا کامل(یعنی ۱۰۰٪) یاد می‌گیریم، یا اصلاً یاد نمی‌گیریم(یعنی ۰٪) پس […]

توضیح بیشتر