آهنگ نوآوري
+ 98 21 88332518
header image

جعبه یادگیری سینداد

ماندگارترین روش تکرار برای انتقال به حافظهٔ بلندمدت روش مرور و تکرار دائم است.

اگر چه ممکن است یک درس که از مطالب زیادی تشکیل شده را به طور ناقص (مثلاً ۷۰٪) یاد بگیریم، اما یک لغت را ممکن نیست ناقص(مثلاً ۷۰٪) یاد بگیریم. یا کامل(یعنی ۱۰۰٪) یاد می‌گیریم، یا اصلاً یاد نمی‌گیریم(یعنی ۰٪) پس یک لغت لازم است دائم تکرار شود تا به حافظهٔ بلندمدت منتقل شود.

جعبه یادگیری ما با استفاده از بهترین الگوریتمهایی که در این زمینه موجود می باشد، مطالب را با زمانبندی بسیار مناسب به نحوی برای شما نمایش می دهد تا در حافظه بلندمدت شما جای گیرد.